Kim Phát - Kinh doanh vàng, Cầm vàng lãi suất thấp

Chọn ngày cần xem

Loại Vàng MUA BÁN
Loại Vàng MUA BÁN


GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

MUA

BÁN

USD/1 OUNCE
1.874,8
1,4
1,875.8
1,4
USD/1 LƯỢNG
2.260,2
1,7
2,261.4
1,7
VND/1 CHỈ
5.460.619,0
4.083,0
5,463,518.0
4.083,0
x1000VND/1 KG
1.456.239,0
1.087,0
1,457,016.0
1.087,0