Kim Phát - Kinh doanh vàng, Cầm vàng lãi suất thấp

Chọn ngày cần xem

Loại Vàng MUA BÁN
Loại Vàng MUA BÁN


GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

MUA

BÁN

USD/1 OUNCE
1.978,2
1,2
1,979.2
1,2
USD/1 LƯỢNG
2.384,8
1,5
2,386.1
1,5
VND/1 CHỈ
5.563.831,0
3.406,0
5,566,654.0
3.406,0
x1000VND/1 KG
1.483.767,0
907,0
1,484,517.0
907,0