Kim Phát - Kinh doanh vàng, Cầm vàng lãi suất thấp

fdcc74f76c8eb5d0ec9f

Chức vụ

ngành nghề

Nơi Làm Việc

Hạn nộp hồ sơ

Kế Toán Nội Bộ

Kế Toán

Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
31-12-2022

Chức Vụ: Kế Toán Nội Bộ

Ngành nghề: Kế Toán

Nơi Làm Việc: Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạt chót nộp hồ sơ: 31-12-2022

Nhân Viên Bán Hàng

Bán Hàng

Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
31-12-2022

Chức Vụ: Nhân Viên Bán Hàng

Ngành nghề: Bán Hàng

Nơi Làm Việc: Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạt chót nộp hồ sơ: 31-12-2022

Thợ Kim Hoàn

Thợ kim hoàn

Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7
31-12-2022

Chức Vụ: Thợ Kim Hoàn

Ngành nghề: Thợ kim hoàn

Nơi Làm Việc: Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7
Hạt chót nộp hồ sơ: 31-12-2022

Nhân Viên Bảo Vệ

Bảo Vệ

Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
31-12-2022

Chức Vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Ngành nghề: Bảo Vệ

Nơi Làm Việc: Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạt chót nộp hồ sơ: 31-12-2022