Kim Phát - Kinh doanh vàng, Cầm vàng lãi suất thấp

Chính sách bảo hành Kim Phát

Chính sách bảo hành tiệm vàng Kim Phát

Với mong muốn mang lại cho quý khách những dịch vụ chất lượng nhất và an tâm mua sắm trang sức tại tiệm vàng Kim Phát. Kim Phát đưa ra các chính sách bảo hành trang sức đối với các sản phẩm khách hàng mua

Cẩm nang trang sức

Kế Toán Nội Bộ

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Nhân Viên Bán Hàng

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Thợ Kim Hoàn

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Nhân Viên Bảo Vệ

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Kế Toán Nội Bộ

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Nhân Viên Bán Hàng

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Thợ Kim Hoàn

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »

Nhân Viên Bảo Vệ

TIỆM VÀNG KIM PHÁT TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2022 Do nhu cầu mở rộng hệ thống cửa hàng, chúng tôi tuyển dụng thêm những nhân viên chăm chỉ và tận tâm để phát triển công ty và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Áp dụng

Đọc tiếp »
Khuyến mãi