Kim Phát - Kinh doanh vàng, Cầm vàng lãi suất thấp